Tiếng Việt
  • Trạm xe Buýt Cầu Bươu, Thanh Liệt

    Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tài Liệu

Kỹ thuật lắp ráp

Tác giả: Nguyễn Văn A

Giúp bạn hiểu được việc lắp ráp các thiết bị thép vào đúng các chức năng.