Tiếng Việt
  • Trạm xe Buýt Cầu Bươu, Thanh Liệt

    Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tin tức - Bài viết / Xã hội

Từ vựng tiếng Anh về những đồ vật xuất hiện trong cửa hàng