Tiếng Việt
  • Trạm xe Buýt Cầu Bươu, Thanh Liệt

    Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tin tức - Bài viết

Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh

Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh

Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh

Bạn có thể dùng "plus" hoặc "add" để chỉ dấu cộng, "minus" hoặc "take" với dấu trừ.

 

Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh

Theo ESL Buzz

  • Chu Thị Ánh Trang

    Góp ý
    Bài viết bạn đưa rất hay, nhưng bài này bạn lấy từ một trang mạng khác. Theo tôi bạn nên dẫn nguồn lấy. Cám ơn bạn.

    Ngày:17/07/2019

Bình luận