Tiếng Việt
  • Trạm xe Buýt Cầu Bươu, Thanh Liệt

    Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tin tức - Bài viết

Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản trong Toán học

Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản trong Toán học

Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản trong Toán học

"Isosceles triangle" chỉ tam giác cân, "equilateral triangle" là tam giác đều, "trapezoid" là hình thang.

 

Từ vựng tiếng Anh về những hình cơ bản trong Toán học

Theo The Learning Effect

Chúng tôi đang chờ góp ý từ bạn!

Bình luận