Tiếng Việt
  • Trạm xe Buýt Cầu Bươu, Thanh Liệt

    Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Ứng dụng của sản phẩm / Giàn giáo xây dựng

Giàn giáo xây dựng

Ứng dụng sắt thép vào làm giàn giáo trong xây dựng: